Reference

Reference

Održavamo i nabavljamo opremu za slijedeća poduzeća i ustanove:

• Varaždinska županija • ŽUC Varaždin • Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji • Grad Varaždin • Vis konfekcija Varaždin • Javna ustanova “Gradski bazeni” Varaždin • Specijalna bolnica Varaždinske toplice • Lim-mont d.o.o. • Druga gimnazija Varaždin • IV Osnovna škola Varaždin • Osnovna škola Tužno •

 

Close Menu